ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα


leader
4η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER) 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ
LOGO LEADER
3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER) 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
leader logo
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER) 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
 ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΕΝΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΕΝΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER) 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
LEADER+
LEADER+     2000-2006 LEADER+ 2000-2006
RECO-VER RECO-VER
Χάρτης Του προγράμματος
The HERODOT  The HERODOT
Το Δίκτυο Biosphere Reserve
UNESCO UNESCO
ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΑΙΝΟΥ
ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ
ΑΦΙΣΑ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ. ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ. ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΦΕΙΟΣ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013 ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Προγράμμα Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007-2013 Προγράμμα Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε. διαχειρίζεται τα προγράμματα:


- 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
- Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ
- 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
- 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΕΝΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
- 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
- LEADER+ 2000-2006
- LEADER II
- RECO-VER
- The HERODOT
- UNESCO
- Έντυπο του BIOSPHERE RESERVE (BR)
- ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ
- Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ. ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
- ΕΣΠΑ 2007 - 2013
- Προγράμμα Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007-2013