ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα

Νέα

05/07/2019
Ανακοίνωση τελικών πινάκων κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων
H Αναπτυξιακή Ολυμπίας ανακοινώνει, μετά την Απόφαση 2/19 της ΕΔΠ και την ΑΠ 4506/21-6-19 έγκριση Υπερδέσμευσης ποσού 1,01 Εκ. Ευρώ από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πορων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον τελικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας δημόσιου ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι με την έγκριση του επιπλέον ποσού από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα όλων των προτάσεων που είχαν εγκριθεί στα πλαίσια της αξιολόγησης και συνεπώς εντάσσονται 22 έργα δήμων και άλλων φορέων με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.
Ο πίνακας θα διαβιβασθεί στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας και θα ακολουθήσει η απόφαση ένταξης για την έναρξη των εργων.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι έχει προκηρυχθεί η 1η Προκήρυξη για ιδιωτικά εργα του LEADER με τελευταία προθεσμία 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο τελικός πίνακας κατάταξης φαίνεται παρακάτω.
Όπως είναι γνωστό, στην προκήρυξη αυτή είχε υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από δήμους και άλλους φορείς του Νομού, αφού υποβλήθηκαν 31 προτάσεις που υπερκάλυψαν πάνω από 2,5 φορές τον Προυπολογισμό που είχε προκηρυχθεί.

Κρέστενα 3-7-2019

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER
 
 


 
 
02/07/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τ.Π. CLLD/LEADER
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι με απόφαση της ΕΔΠ LEADER, πραγματοποιήθηκε η 1η τροποποίηση (172/13-6-19) της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων (67/26-3-2019) του Τ.Π. LEADER CLLD/ και  παρατείνεται η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Ηλείας-Ολυμπίας έως την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.και ώρα 15.00.
Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ - ΑΝΟΛ Α.Ε: εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερολογιακών  ημερών μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και ώρα 14:00.
Όλο το κείμενο της τροποποίησης της  πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ Α.Ε : www.anol.gr

Διονύσιος Μπαλιούκος
Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER

Δείτε εδώ την πρόσκληση


 
01/07/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Συνάντηση εργασίας της ΑΝΟΛ ΑΕ για τη σταφίδα
Συνάντηση εργασίας με φορείς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη σταφίδα, πραγματοποιήθηκε  στα Γραφεία της Αναπτυξιακή Ολυμπίας στα Κρέστενα  μετά από πρόσκληση της εταιρείας, στα πλαίσια της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER την  Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.. 
Η συνάντηση έγινε με την ευκαιρία του Διατοπικού Σχεδίου με θέμα "ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ- Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας" που θα υλοποιήσει η εταιρεία μαζί με άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες της περιοχής  παραγωγής κορινθιακής σταφίδας (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κορινθία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά),
Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:
 • να αναδειχθεί η ιστορία και η συμβολή της σταφίδας στην ανάπτυξη των περιοχών του σχεδίου,
 • να αξιοποιηθεί το δυναμικό και η μοναδικότητα της μαύρης σταφίδας,
 • να ενταχθεί δυναμικά στην ταυτότητα των περιοχών,
 • να διασυνδεθεί με τον τουρισμό
 • και να τονωθεί το ηθικό των παραγωγών αυτού του ιδιαίτερου προϊόντος, η καλλιέργεια του οποίου έχει ήδη ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΔΣ του  Ομίλου  Φίλων Σταφίδας Ηλίας Ανδριόπουλος, Πρόεδρος και τα μέλη Ανδρέας Βαρώτσος, Κων/νος Κοροντζής , Μιχάλης Πλαστουργός, ο Διον. Τραμπαδώρος  ιστορικός/οικονομολόγος ενώ εκ μέρους της ΑΝΟΛ ΑΕ ο Ν. Θεοφιλόπουλος, Δ/ντής, η Αν. Γκαβού οικονομολόγος, η Ολυμπία Ράλλη αρχιτέκτονας, ο Αν. Μιαούλης οικονομολόγος.
Παρευρέθηκε επίσης σε μέρος της εκδήλωσης και η κα Δ. Αυγερινοπούλου, υποψήφια βουλευτής.
Στη συνάντηση αναλύθηκαν οι βασικές δράσεις του Διατοπικού Σχεδίου και ζητήθηκαν οι απόψεις του Ομίλου για το θέμα. Τα μέλη του Ομίλου Φίλων Σταφίδας παρουσίασαν τους σκοπούς και τις δράσεις του Ομίλου και διαπιστώθηκε ότι το Σχέδιο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση πολλών στόχων του. Διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας των φορέων ώστε αφενός μεν να σχεδιασθούν με σωστό και ρεαλιστικό τρόπο οι δράσεις του σχεδίου, αφετέρου δε να εμπλακούν τα μέλη του Ομίλου στην υλοποίηση του Σχεδίου για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του.
Βασικά συμπεράσματα της συνάντησης ήταν η ανάγκη στήριξης της παραγωγής της σταφίδας, της αναβάθμισης της ποιότητάς της, της ανάδειξης της μεγάλης διατροφικής της αξίας και η προώθηση ισχυρισμού υγείας για τη σταφίδα, η ανάδειξη της ιστορικής σημασίας του προιόντος για την ανάπτυξη του Νομού, η ένταξη των διαδρομών της σταφίδας στο τουριστικό προιόν του Νομού, η ανάληψη δράσεων στα σχολεία, η διοργάνωση μιας σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αναδεικνύουν τις διαδρομές της σταφίδας, την σιδηροδρομική σύνδεση Κατακόλου- Ολυμπίας, την γαστρονομία, την ιστορία της σταφίδας κλπ. Σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του σχεδίου στην καταγραφή και συλλογή πολύτιμων πηγών και αντικειμένων ώστε να διασωθούν και να αποτελέσουν μέρος του σχεδιαζόμενου μουσείου και ερευνητικού κέντρου της σταφίδας που αποτελεί στόχο του Ομίλου Φίλων Σταφίδας.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
 

 
14/06/2019
Πρόσκληση οινοποιών Ν.Ηλείας σε συνάντηση εργασίας
Συνάντηση εργασίας με τους οινοποιούς του Νομού Ηλείας διοργανώνει η Αναπτυξιακή Ολυμπίας, στα πλαίσια της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER την  Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της εταιρείας στα Κρέστενα.  Στην συνάντηση έχει κληθεί να συμμετάσχει και το Επιμελητήριο Ηλείας.
Η συνάντηση γίνεται με την ευκαιρία δύο πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η εταιρεία στα πλαίσια του Προγράμματος LEADER και αφορούν στους οινοποιούς.
Συγκεκριμένα το πρώτο είναι ένα Διατοπικό Σχέδιο με θέμα "οι Δρόμοι του κρασιού της Πελοποννήσου" στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Πελοποννήσου.
Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι η ανάδειξη των Πελοποννησιακών Οίνων, η προώθηση του οινοτουρισμού και η ανάπτυξη των δρόμων του κρασιού στην περιοχή μας, η γευσιγνωσία στα οινοποιεία και η σύνδεση του οίνου με τον γαστρονομικό τουρισμό γενικότερα.
Το δεύτερο θέμα της συνάντησης είναι η  1η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος για ιδιωτικά έργα, στα πλαίσια της οποίας έχει προκηρυχθεί η Υποδράση 19.2.7.3 με τίτλο, "Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό".
Στα πλαίσια της υποδράσης  χρηματοδοτούνται ενέργειες συνεργασίας μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων και επομένως ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις των οινοποιείων του Νομού. 
Στη συνάντηση θα παρουσιασθούν οι παραπάνω δράσεις και θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους από τους οινοποιούς.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

 
07/06/2019
Ενημερωτικό Σεμινάριο στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6-6-2019 στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στα Κρέστενα , ενημερωτικό σεμινάριο για τους μελετητές των προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης
Στο σεμινάριο έγινε  αναλυτική παρουσίαση, μεταξύ των άλλων:
 •  των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής,
 •  της αίτησης στήριξης και των συμπληρωματικών στοιχείων, με έμφαση στα κρίσιμα πεδία,
 •  των τεχνικών στοιχείων των φακέλων(προυπολογισμοί, σχέδια, τεχνικές εκθέσεις, επιμετρήσεις κλπ)
 •  των προδιαγραφών των τουριστικών επενδύσεων
 •  των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ
Στην ημερίδα υπήρξε σημαντική συμμετοχή με την παρουσία 22 μελετητών και ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες, ενώ εγκαινιάσθηκε ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας για την καλύτερη και αρτιότερη προετοιμασία των προτάσεων προς όφελος της περιοχής και του Τοπικού Προγράμματος.
Ολες οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της εταιρείας(www.anol.gr)

Κρέστενα 7-6-2019
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER 
03/06/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό η νομικό πρόσωπο , συνεταιρισμούς η ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην ταχυμεταφορά εγγράφων και δεμάτων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων , βάρους μέχρι 2Kg και με παράδοση εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από το χώρο της εταιρείας και την παράδοση τους στο χώρο του παραλήπτη.
Η προσφορά αφορά τις κάτωθι παρεχόμενες υπηρεσίες:
-Αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων εντός της Ελληνικής Επικρατείας και ειδικότερα :
 • Αλληλογραφία βάρους έως 2 κιλά.
 • Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον κιλό
 • Επιβάρυνση για αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές ( καθορίστε μας ποιες περιοχές θεωρούνται δυσπρόσιτες εντός του Νομού Ηλείας )
 • Επιβάρυνση για Ειδική Διαχείριση (απόδειξη παραλαβής και επιστροφή δελτίου αποστολής)
 • Επιβάρυνση για επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα ( πρωινή παράδοση).
-Χρέωση για την παραλαβή φακέλων και δεμάτων των οποίων η ΑΝ.ΟΛ Α.Ε είναι παραλήπτης και τα οποία αποστέλλονται με χρέωση παραλήπτη.
-Αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων στο εξωτερικό.

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ .
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.
31/05/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER και προκειμένου να ενημερώσει τους μελετητές που προετοιμάζουν φακέλους υποψηφιότητας για την αρτιότερη κατάρτιση των προτάσεων, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο στα Γραφεία της εταιρείας στα Κρέστενα την Πέμπτη.   06-06-2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο σεμινάριο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση, μεταξύ των άλλων:
 των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής,
 της αίτησης στήριξης και των συμπληρωματικών στοιχείων, με έμφαση στα κρίσιμα πεδία,
 των τεχνικών στοιχείων των φακέλων(προυπολογισμοί, σχέδια, τεχνικές εκθέσεις, επιμετρήσεις κλπ)
 των προδιαγραφών των τουριστικών επενδύσεων
 των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλ. 2625024990, email: anol@otenet.gr
Url: www.anol.gr

Κρέστενα 31/05/2019
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER
 
 
 

 
 
 

07/05/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ SPOT
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ SPOT
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία και προμήθεια ενός ραδιοφωνικού spot με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Διάρκεια μέγιστη: 1 λεπτό
• Ομιλία, κείμενο και μουσική
• Το περιεχόμενο του σποτ θα είναι βασικές πληροφορίες για την προκήρυξη, τις ενέργειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στα πλαίσια της Προκήρυξης, τις πηγές πληροφόρησης κλπ
• Τα βασικά κείμενα θα δοθούν από την ΑΝΟΛ ΑΕ και θα διαμορφωθούν κατάλληλα από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την ΑΝΟΛ ΑΕ
• Το σποτ θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή  στην ΑΝΟΛ και θα διανεμηθεί στα ΜΜΕ για μετάδοση
• Το σποτ ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της ΑΝΟΛ ΑΕ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προυπολογισμός ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) Ευρώ πλέον ΦΠΑ
Η προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό αυτό.
Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ
4. ΑΠΑΙΤΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:
Το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες από την κατακύρωση της προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Τετάρτη 15/5/2019, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, Κρέστενα Ηλείας (Περιφερειακή Οδός), Τ.Κ. 27055, τηλ. 2625024990 fax. 2625024991, e-mail: anol@otenet.gr
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί μόνο στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας. Θα διανέμεται επίσης από τα Γραφεία της εταιρείας.
Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την 15/5/19 και ώρα 14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2625024990. Αρμόδια πρόσωπα για επικοινωνία: Φάμελος Βασίλειος.

Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ και ΕΔΠ CLLD/LEADER


Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση (pdf) 
23/04/2019
Δημοσίευση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων 1ης προκήρυξης έργων δημοσίου συμφέροντος
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 82/1/2018.
Σημειώνεται ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών. Επί του προσωρινού πίνακα της αξιολόγησης έχετε το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής(ένστασης) στο
διάστημα από 2-5-19 έως 15-5-19. Η προσφυγή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, μέσω του πεδίου της αίτησης στήριξης και αφού οριστικοποιηθεί πρέπει να αποστείλετε το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης
μαζί με τυχόν δικαιολογητικά στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ.
Σημειώνουμε επίσης ότι στο ΟΠΣΑΑ στο πεδίο "Αίτηση Στήριξης" και στην καρτέλα "Αποφάσεις", είναι αναρτημένα τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης της προτασής σας.
 


Κρέστενα 23-4-2019
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER
 

 

18/04/2019
Τυρί, σταφίδα, επανάσταση: από το “Say cheese! Balkan cheese” στα “Πριμαρόλια” και στο 1821, με τρία διαβαλκανικά αναπτυξιακά σχέδια ελληνικής έμπνευσης.

 
Μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική αποστολή στη Μολδαβία και την Ουκρανία ολοκληρώθηκε στις αρχές Απρίλη, στην οποία συμμετείχαν στελέχη των συνεργαζόμενων εταιρειών Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αχαΐα-Αναπτυξιακή και Αναπτυξιακή Ολυμπίας.

Η αποστολή συμμετείχε στο ευρωπαϊκό συνέδριο “EU-Moldova LEADER Conference”, στο Κισινάου της Μολδαβίας, στις 2-4 Απρίλη 2019, κύριος στόχος του οποίου ήταν να μεταφερθεί στη Μολδαβία η εμπειρία του προγράμματος LEADER και να προωθηθεί η εφαρμογή της προσέγγισης LEADER/CLLD, της δικτύωσης και της εξωστρέφειας της Μολδαβίας και της συνεργασίας της με τις χώρες της Ε.Ε.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας Say cheese! Balkan cheese. Το φιλόδοξο σχέδιο αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούτου των Βαλκανικών τυριών αλλά και της δυναμικής που κρύβεται πίσω από την ομοιότητα και ιδιαιτερότητα των «κοινών» μας τυριών, τις τοπικές παραδοσιακές μεθόδους και πρώτες ύλες παραγωγής και την παράδοση και τον πολιτισμό που συνυπάρχει με την τυροκομία. Στους στόχους του σχεδίου είναι η δικτύωση και συνεργασία των τυροκόμων και των παραγωγών, η συμμετοχή σε εκθέσεις, σε προγράμματα γνωριμίας, γευσιγνωσίας και προβολής των τοπικών τυριών, η ανάπτυξη και τουριστική αξιοποίηση των δρόμων τυριού. Βασικό μέλημα η δημιουργία ενός νέου brandBalkan cheese”, μιας κοινής ταυτότητας για τα Βαλκανικά τυριά, την κουλτούρα της γαλακτοκομίας και τους δρόμους τυριού των Βαλκανίων, σφραγίζοντας έτσι τη διαχρονική σχέση και τα κοινά στοιχεία των βαλκανικών λαών.

Η παρουσίαση του σχεδίου, την οποία έκανε ο εμπνευστής του Σωτήρης Μπόλης, έτυχε θερμής αποδοχής από το κοινό, προσελκύοντας κι άλλους εταίρους στους ήδη υπάρχοντες 13 εταίρους - αναπτυξιακές εταιρείες από την Ελλάδα (3), τη Βουλγαρία (3), τη Ρουμανία (4) και τη Μολδαβία (3). Την παρουσίαση ακολούθησε η πανηγυρική υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Από την Ελλάδα παρέστησαν και υπέγραψαν ο Μαρίνης Μπερέτσος, γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και συντονιστής του διακρατικού σχεδίου, η Ηρώ Τσιμπρή, γενική διευθύντρια της Αχαΐα-Αναπτυξιακή και ο Νίκος Θεοφιλόπουλος, γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Ολυμπίας, ενώ παρέστησαν και ο Σπύρος Φλώρος, Διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER/CLLD και η Έλενα Λαμπροπούλου, υπεύθυνη συνεργασιών της Αχαΐα-Αναπτυξιακή.

Στο πλαίσιο και το πρόγραμμα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική - τεχνική συνάντηση των εταίρων και συζήτηση για τις λεπτομέρειες του Σχεδίου διακρατικής συνεργασίας ”Say cheese! Balkan cheese”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020.

Γενικός συντονιστής του συνεδρίου και τεχνικός σύμβουλος της Μολδαβικής κυβέρνησης για το LEADER και την αγροτική ανάπτυξη της Μολδαβίας ήταν ο «δικός μας» Παναγιώτης Πάτρας, πρώην γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Τρικάλων, τον οποίο και ευχαριστούμε για την υποστήριξη του σχεδίου.
 
Μαύρη σταφίδα, η «τσίχλα» του προλεταριάτου της Οδησσού
Στη συνέχεια η ελληνική αποστολή μετέβη στην κοντινή Οδησσό της Ουκρανίας, μια μαγευτική πόλη με μεγάλη σύνδεση με την Ελλάδα διαχρονικά και έντονο ελληνικό στοιχείο σήμερα. Εκεί διερευνήθηκαν  δύο πολύ σημαντικές πτυχές ελληνικού ενδιαφέροντος:

Η πρώτη αφορά το εμπόριο, την ιστορία και τον πολιτισμό της κορινθιακής-μαύρης σταφίδας μέσα από το λιμάνι της Οδησσού, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια της μαύρης σταφίδας. Η επίσκεψη έγινε για τη διερεύνηση στοιχείων και συνεργασιών και τη συλλογή υλικού, στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής φάσης του σχεδίου συνεργασίας «Πριμαρόλια - Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας» που υλοποιούν οι αναπτυξιακές εταιρείες της Πελοποννήσου και των Ιονίων νησιών. Κατά τον 19ο αιώνα το εμπόριο της μαύρης σταφίδας στη Ρωσία ανθούσε κυρίως μέσα από την Οδησσό αλλά και τα άλλα λιμάνια της Μαύρης και της Αζοφικής θάλασσας, διαχέοντας τη σταφίδα στη Ρωσία, σε τέτοιο βαθμό ώστε να χαρακτηρίζεται «η τσίχλα» του προλεταριάτου της Οδησσού.
 
Στις απαρχές του ’21
Η δεύτερη αφορά το ξεκίνημα της επανάστασης του ’21, η οποία σύντομα γιορτάζει τα 200 χρόνια της. Η Οδησσός, έδρα της Φιλικής εταιρείας και σημαντικό κέντρο εξελίξεων, επηρέασε αποφασιστικά το ξεκίνημα της επανάστασης στην Πελοπόννησο.

Η αποστολή επισκέφτηκε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού - Παράρτημα Οδησσού, όπου ενημερώθηκε και ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του Σοφρώνη Παραδεισόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και την αναλυτική και, συχνά, διαφωτιστική συζήτηση. Το Ίδρυμα στεγάζεται στην οικία του Γρηγορίου Μαρασλή, του επί 16ετία δημάρχου της Οδησσού κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, την οποία μετέτρεψε σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Το κτήριο, στο οποίο προεπαναστατικά συνεδρίαζαν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, πλέον λειτουργεί από το 1994 ως Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας.

Κατά την επίσκεψη στην Οδησσό διερευνήθηκε η συμμετοχή ελληνικών Αναπτυξιακών εταιρειών - ΟΤΔ σε διακρατικές συνεργασίες στα δύο παραπάνω θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Πληροφορίες και πρόγραμμα ομιλιών: https://events.enpardmoldova.md/index.php/second-day/

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού - Οδησσός: http://hfcodessa.org
 
 

 16/04/2019
2η ενημερωτική Ημερίδα στην αίθουσα του Εργατουπαλληλικού Κέντρου στην Κρέστενα, (στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER)
H Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κρεστένων, στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικά έργα, διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Κρεστένων, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ.
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τις επενδύσεις και ενέργειες που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα, τα ποσοστά επιχορήγησης, τις επιλέξιμες δαπάνες και θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των απαραίτητων στοιχείων του φακέλου που θα υποβληθεί.
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις μεταποίησης και βιοτεχνικές/βιομηχανικές επενδύσεις, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και δράσεις συνεργασίας επιχειρήσεων(clusters). To ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 65% ανάλογα με τη δράση και τις κατηγορίες των υποψήφιων επενδυτών.
Περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή του Νομού Ηλείας πλην των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδας.


Κρέστενα 11-4-2019
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

Κατεβάστε εδώ
Κατεβάστε εδώ τις παρουσιάσεις των ημερίδων :
 
 
11/04/2019
1η ενημερωτική Ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στον Πύργο, (στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας, στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικά έργα, διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στον Πύργο, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τις επενδύσεις και ενέργειες που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα, τα ποσοστά επιχορήγησης, τις επιλέξιμες δαπάνες και θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των απαραίτητων στοιχείων του φακέλου που θα υποβληθεί.
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις μεταποίησης και βιοτεχνικές/βιομηχανικές επενδύσεις, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχή
Περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή του Νομού Ηλείας πλην των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδας.

ς υπηρεσιών καθώς και δράσεις συνεργασίας επιχειρήσεων(clusters). To ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 65% ανάλογα με τη δράση και τις κατηγορίες των υποψήφιων επενδυτών.

Κρέστενα 10-4-2019
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADERΚατεβάστε εδώ


Κατεβάστε εδώ τις παρουσιάσεις των ημερίδων :
 


 08/04/2019
1η Πρόσκληση Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α ανακοινώνει την 1η Πρόσκλησης για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» - έργα ιδιωτικής παρέμβασης.
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις» :
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
H υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 8/4 /2019 έως 8/7 /2019 και ώρα 15:00
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερολογιακών ημερών και ώρα 14:00 να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΟΛ Α.Ε στην Κρέστενα Ηλείας στο τηλ.2625024990.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΔΠ
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κατεβάστε εδώ:
Την πρόσκληση (pdf)
Τον Πίνακας των προκηρυσσόμενων υποδράσεων (pdf)
Τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Excel)
Τους ΜΗ επιλέξιμους ΚΑΔ (Excel)
Εναλλακτικά κατεβάστε όλα τα αρχεία της πρόσκλησης σε μορφή (rar)

Οδηγός Υποβολής Αίτησης (pdf)

01/03/2019
(Προδημοσίευση) 1η Πρόσκληση Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α ανακοινώνει την προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα). Η προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων. Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και την εξασφάλιση της Σύμφωνης Γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ η οριστική πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε.
Η δημοσίευση της οριστικής Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα αναρτηθεί εντός περίπου 20 ημερών στο site της ΑΝΟΛ Α.Ε: www.anol.gr του ΠΑΑ: http://agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ: www.espa.gr.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΟΛ Α.Ε στην Κρέστενα Ηλείας στο τηλ.2625024990.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΔΠ
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


Κατεβάστε εδώ
Την πρόσκληση (pdf)
Τον Πίνακας των προκηρυσσόμενων υποδράσεων (pdf)
Τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Excel)
Τους ΜΗ επιλέξιμους ΚΑΔ (Excel)

Εναλλακτικά κατεβάστε όλα τα αρχεία σε μορφή 'rar'


03/09/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(CLLD/LEADER) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(CLLD/LEADER) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 31-8-2018 η διαδικασία υποβολής προτάσεων ενδιαφερομένων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας για εργα δημόσιου ενδιαφέροντος.
Η Προκήρυξη είχε τελική προθεσμία υποβολής την 31η Αυγούστου 2018. Οι προτάσεις κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, και μέχρι την Δευτέρα 10-9-2018 θα κατατεθεί, συμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, και ο φυσικός φάκελος στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στα Κρέστενα.
Στα πλαίσια της προκήρυξης κατατέθηκαν συνολικά 31 προτάσεις συνολικού προυπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.651.135,06 Ευρώ  από δήμους, φορείς του δημοσίου, την Μητρόπολη Ηλείας, πολιτιστικούς συλλόγους, ενώσεις και φυσικά πρόσωπα.
Το πλήθος των προτάσεων και ο αυξημένος προϋπολογισμός, αποδεικνύει το σημαντικό ενδιαφέρον και την κινητικότητα των φορέων του Νομού για παρεμβάσεις μη κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της προκήρυξης ανερχόταν σε 2.003.500,00 Ευρώ και υπερκαλύπτεται κατά 2,5 φορές περίπου.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο με τις υποβληθείσες προτάσεις αναλυτικά καθώς και η κατανομή τους ανά υποδράση


Κρέστενα 3-9-2018
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER
 

 
27/08/2018
Διευκρινήσεις διαδικασίας αξιολόγησης σε περίπτωση αναντιστοιχίας της ένδειξης υποχρέωσης επισύναψης μεταξύ της ηλεκτρονική αίτησης στήριξης (ΟΠΣΑΑ) και του επισυναπτόμενου αρχείου 2 «Οδηγός Διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης»
Κατά την διαδικασία υποβολής προτάσεων, και σε σχέση με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, σε περίπτωση αναντιστοιχίας της ένδειξης υποχρέωσης επισύναψης μεταξύ της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ και των οδηγιών που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο Νο 2 «Οδηγός Διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης» στο κεφ.4 «Αναλυτική παρουσίαση υπο-δράσεων παρούσας προκήρυξης», το απαιτούμενο κατά περίπτωση αρχείο-δικαιολογητικό δύναται να συμπεριληφθεί μόνο στο φυσικό φάκελο ασχέτως της ένδειξης υποχρέωσης επισύναψης ή όχι.
Στην περίπτωση ένδειξης στο ΟΠΣΑΑ «υποχρέωση επισύναψης» προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης μπορεί να επισυναφθεί αρχείο pdf που να αναφέρει ότι το απαιτούμενο αρχείο θα αποσταλεί με το φυσικό φάκελο σύμφωνα με το υπ.αριθμ πρωτ. 216/27-8-18 έγγραφο διευκρινήσεων της ΟΤΔ.

Κατεβάστε το αρχείο της διεύρυνσης εδώ

10/07/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τ.Π. CLLD/LEADER
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι με απόφαση της ΕΔΠ LEADER, παρατείνεται η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και έντυπης υποβολής της αίτησης με τα συνημμένα της έως την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
Δείτε εδώ την πρόσκληση αναλυτικά

Κατεβάστε εδώ όλα τα αρχεία της προκήρυξης (zip)

Κατεβάστε εδώ το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της πρόσκλησης (παράταση) (pdf)

Κατεβάστε εδώ :
Την Παρουσίαση με τις ΔΡΑΣΕΙΣ της 1ης Προκήρυξης (pdf)
Την Παρουσίαση με τις Οδηγίες Υποβολής αίτησης (pdf)
Την Παρουσίαση με τα Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου Δημόσιας Σύμβασης(pdf)


 
04/07/2018
Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για εργα δημόσιου ενδιαφέροντος, σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα.
Η συνάντηση απευθύνεται σε στελέχη των δήμων που προετοιμάζουν προτάσεις για υποβολή στο Πρόγραμμα LEADER και στοχεύει στην ενημέρωση αναφορικά με την πορεία προετοιμασίας, τον βαθμό ωριμότητας και στην παροχή βοήθειας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση (pdf)


 
14/05/2018
Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, σας προσκαλεί σε ανοικτή ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει στον Πύργο, στην αίθουσα διαλέξεων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο (Μανωλοπούλου και Μαγνησίας, έναντι Δ.Ο.Υ.) την Παρασκευή 18-5-2018 και ώρα 10.00 π.μ. Στην ημερίδα θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων που περιλαμβάνει η Προκήρυξη και θα δοθούν οδηγίες για την διαδικασία υποβολής των προτάσεων.
Η παρουσία σας, μαζί με στελέχη σας, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και δημιουργική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Πύργος, αίθουσα ΠΕΔ
Παρασκευή 18 Μαίου 2018

 • 10.00 -10.15 Άφιξη- εγγραφή συμμετεχόντων
 • 10.15-10.25 Καλωσόρισμα συμμετεχόντων/χαιρετισμοί
 • 10.25-10.45 Παρουσίαση των Υποδράσεων της Προκήρυξης
 • 10.45-11.10 Διαδικασία υποβολής των προτάσεων
 • 11.10-12.00 Παρουσίαση της αίτησης
 • 12.00-12.10 Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου δημόσιας σύμβασης
 • 12.10-13.30 Διευκρινίσεις - ερωτήσεις/συζήτηση
Κατεβάστε εδώ : Τα Αρχεία και τα έντυπα της 1ης Πρόσκλησης για έργα δημοσίου χαρακτήρα (zip)
 Την Παρουσίαση με τις ΔΡΑΣΕΙΣ της 1ης Προκήρυξης (pdf)
Την Παρουσίαση με τις Οδηγίες Υποβολής αίτησης (pdf)
Την Παρουσίαση με τα Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (pdf)


09/05/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία και προμήθεια εντυπου υλικού προβολής, οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
1. Έντυπο τρίπτυχο διαστάσεων 23 Χ 55 εκ. από οικολογικό χαρτί βάρους 300-350 γρ.
Το έντυπο θα έχει τετραχρωμία και θα παραχθεί σε 6000 τεμάχια.
Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 1200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
2. Αφίσα διαστάσεων 50 Χ 70 εκ. από χαρτί velvet βαρους 150 γρ. σε τετραχρωμία.
Η αφίσα θα παραχθεί σε 500 τεμάχια
Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
3. Αφίσα διαστάσεων 35Χ 50 εκ. από χαρτί velvet βαρους 150 γρ. σε τετραχρωμία.
Η αφίσα θα παραχθεί σε 50 τεμάχια
Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 120,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
4. Ψηφιακό αυτοκόλλητο έγχρωμο επιφ. 2 τετρ. μέτρων περίπου με σήματα και λογότυπα του Προγράμματος και της ΟΤΔ που θα τοποθετηθεί σε ενημερωτική πινακίδα της ΟΤΔ και πρέπει να διαθέτει αντοχή για έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες (στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου (UV) και μεγάλη αντοχή στα γδαρσίματα και στη σκόνη). Πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια εγγύησης αντοχής Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 100,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
Για τα παραπάνω πρέπει να προσκομισθεί και δείγμα χαρτιού.
Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ ανά είδος εντύπου.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δικαιούται να μεταβάλει τις ποσότητες ανά είδος προμήθειας, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό κόστος της προσφοράς του αναδόχου.
Κατεβάστε εδώ την αναλυτική προκήρυξη (pdf)
 
25/04/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ):
ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβασεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» για την περιοχή παρέμβασης της Ηλείας  για ένα ετος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος(31/12/2023).
Οι Συβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :
• Έναν(1) Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ΠΕ (κωδικός 1) και
•  Έναν (1) πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης (κωδικός 2)
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου των συνεργατών θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.– (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.), καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. στην Κρέστενα, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την Παρασκευή 11-5-2018 και ώρα 14:30 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη                                                               Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να  πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (www.anol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ. Γκαβού Αναστασία, Φάμελος Βασίλειος Περιφερειακή Οδός Κρεστένων, τηλ.2625024990
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΟΛ.ΑΕ.

Κατεβάστε εδώ την αναλυτική προκήρυξης (pdf)

 
19/03/2018
Λάβετε μέρος στην έρευνα για την Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας
Ο Ερευνητής  κος Χρήστος Ζιώγας  από το ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του ΕΑΠ πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση της γνωριμίας του κοινού με την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας (Δ.Ι.Β.Α.)»
Στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας  ο κος Ζιώγας έχει αναρτήσει στον κόμβο https://goo.gl/forms/DADSXcIHq2DBqann1 το ερωτηματολόγιο και το οποίο θα ήταν σημαντικό για την έρευνα να το συμπληρώσετε
13/03/2018
(Νέα ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων-συνεργατών
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ,
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Επιστημόνων-συνεργατών, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εκπόνηση μελετών, εργασιών ή/και Προγραμμάτων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η εταιρεία κατά το επόμενο διάστημα.
Με τα άτομα αυτά η εταιρία θα συνεργαστεί κατά περίπτωση με σύμβαση παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
Η ΑΝΟΛ ΑΕ θα επιλέγει τους Συνεργάτες από τον Μητρώο ανάλογα με το είδος και τον όγκο των εργασιών, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του υποψηφίου συνεργάτη, τη διαθεσιμότητα του και/ή την οικονομική προσφορά του.
Σημειώνεται ότι η Υποβολή Αίτησης δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση απέναντι στην ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές σχετικών με το αναφερόμενο αντικείμενο και ιδίως μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, επιστήμονες πληροφορικής, ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, χωροταξίας, ιστορίας-αρχαιολογίας, τουρισμού κλπ.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα.
Η διάρκεια συνεργασίας εξαρτάται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου ή Προγράμματος κατά περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα, μέχρι την 30-3-2018 και ώρα 14:00. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 16-04-2018 και ώρα 14:00
NEA παράταση προθεσμίας έως 30-04-2018 και ώρα 14:00
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Επιστημόνων-συνεργατών» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. κ. Φάμελος Βασίλειος και Μαυροειδής Ιωάννης, στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα Ηλείας τηλ. 2625024990-24289.
Η Προκήρυξη θα υπάρχει επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.anol.gr

Κρέστενα, 13-3-2018
Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ - ΑΝΟΛ ΑΕ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ
13/03/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ):
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» για την περιοχή παρέμβασης της Ηλείας  για ένα ετος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος(31/12/2023).
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά με :
(1) Οικονομολόγο-λογιστή ΠΕ
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.– (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.), καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. στην Κρέστενα, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 14:30 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να  πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (www.anol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ. Γκαβού Αναστασία, Φάμελος Βασίλειος Περιφερειακή Οδός Κρεστένων, τηλ.2625024990
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΟΛ.ΑΕ.
Σχετικά αρχεία:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (pdf)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(pdf) 
22/02/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης, οι προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση που επισυνάπτεται
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, Κρέστενα Ηλείας (Περιφερειακή Οδός), Τ.Κ. 27055, τηλ. 2625024990 fax. 2625024991, e-mail: anol@otenet.gr
Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την 7/3/18 και ώρα 14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2625024990. Αρμόδια πρόσωπα για επικοινωνία: Φάμελος Βασίλειος.
Το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anol.gr

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (pdf)
 
05/07/2017
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β Κύκλος
http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoiΕΠΑνΕΚ

28/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. ΑΕΕ ΟΤΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1200 στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα - Ηλείας όπου και η έδρα αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) και των Ελεγκτών της εταιρίας για την διαχειριστική  περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2016.
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2016 – 31.12.2016.
 3. Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ. Σ. των Μετόχων της εταιρίας.
 
Κρέστενα  21 Ιουνίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
17/06/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
treating PAH by Cialis
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στo Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο ΔΗΜΟ ΑΝ-ΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ(Κρέστενα- κτίριο Γιορτής Σταφίδας) την Τετάρτη 22-06-2016  και ώρα 20:00
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝ.ΟΛ Α.Ε
  Μπαλιούκος Διονύσιος

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ :     ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ CLLD/LEADER ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ
Με ανοικτή ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 22-6-2016  και ώρα 20:00 στο κτίριο της Γιορτής Σταφίδας στην Κρέστενα, συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD για την νέα Προγραμματική περίοδο στην περιοχή του Νομού Ηλείας. Η Συνάντηση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων και την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) και απευθύνεται στους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής του δήμου. Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
 Σημειώνεται ότι στην περίοδο αυτή είναι επιλέξιμη για ένταξη στο Πρόγραμμα ολόκληρη η περιοχή του Νομού πλην των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδος.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα περιληφθούν για χρηματοδότηση εργα και δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων και τη βελτίωση ζωής των αγροτικών περιοχών. Έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. Ενδεικτικά δράσεις:
• βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και αύξησης της επισκεψιμότητας(επιχειρήσεις μεταποίησης, τουριστικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ)
• ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας,
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• Δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων
• δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,
• εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
• ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης και υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
• περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
Το αναλυτικό Πρόγραμμα των συναντήσεων καθώς και άλλο υλικό πληροφόρησης θα είναι  διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) και στα Γραφεία της εταιρείας στα Κρέστενα, τηλ. 2625024990.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
 ...............................................................................................................................................................................
Επίσης στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν με email ή με fax στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας .
"Οι ιδέες σας μπορούν να γίνουν πράξη "
email: anol@otenet.gr
Fax: 2625024991
Προσοχή: το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα αλλά αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαβούλευσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(doc) 
 
 

16/06/2016
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α της χρήσης 2013
Επίσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑE Ο.Τ.Α. καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 8η Ιουλίου 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα - Ηλείας
16/06/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. ΑΑΕ ΟΤΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.”
«Α Ν. Ο Λ. ΑΑΕ ΟΤΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 8η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1200 στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα - Ηλείας όπου και η έδρα αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) και των Ελεγκτών της εταιρίας για την διαχειριστική  περίοδο 01.01.2015 - 31.12.2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Απόφασης ΔΣ για ΕΔΠ LEADER
5. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ. Σ. των Μετόχων της εταιρίας.
Κρέστενα  6 Ιουνίου 2016
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


08/06/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ(Αρχαία Ολυμπία-Δημαρχείο ) την Τετάρτη 15-06-2016  και ώρα 20:00
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                           Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

  Κοτζιάς Ευθύμιος                                 Διονύσιος Μπαλιούκος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ :      ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ CLLD/LEADER ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 
Με ανοικτή ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 15-06-2016 και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD για την νέα Προγραμματική περίοδο στην περιοχή του Νομού Ηλείας. Η Συνάντηση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Πύργου και την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) και απευθύνεται στους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής του δήμου. Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις του δήμου, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
 Σημειώνεται ότι στην περίοδο αυτή είναι επιλέξιμη για ένταξη στο Πρόγραμμα ολόκληρη η περιοχή του Νομού πλην των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδος.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα περιληφθούν για χρηματοδότηση εργα και δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων και τη βελτίωση ζωής των αγροτικών περιοχών. Έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. Ενδεικτικά δράσεις: 
 • βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και αύξησης της επισκεψιμότητας(επιχειρήσεις μεταποίησης, τουριστικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ)
 • ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας,
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων
 • δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,
 • εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
 • ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης και υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
• περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
Το αναλυτικό Πρόγραμμα των συναντήσεων καθώς και άλλο υλικό πληροφόρησης θα είναι  διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) και στα Γραφεία της εταιρείας στα Κρέστενα, τηλ. 2625024990.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

 ...............................................................................................................................................................................
Επίσης στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν με email ή με fax στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας .
"Οι ιδέες σας μπορούν να γίνουν πράξη "
email: anol@otenet.gr
Fax: 2625024991
Προσοχή: το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα αλλά αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαβούλευσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(doc)

07/06/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ(Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο) την Τετάρτη 8-6-2016 και ώρα 20:00
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ             Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε

Γαβρίλης Λιατσής                        Διονύσιος Μπαλιούκος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ :    ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ CLLD/LEADER ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ
 
Με ανοικτή ενημερωτική συνάντηση την Τεταρτη 8-6-16 στις 8.00 μμ στο Δημαρχείο του Πύργου, συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD για την νέα Προγραμματική περίοδο στην περιοχή του Νομού Ηλείας. Η Συνάντηση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Πύργου και την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) και απευθύνεται στους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής του δήμου. Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις του δήμου, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
 Σημειώνεται ότι στην περίοδο αυτή είναι επιλέξιμη για ένταξη στο Πρόγραμμα ολόκληρη η περιοχή του Νομού πλην των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδος.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα περιληφθούν για χρηματοδότηση εργα και δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων και τη βελτίωση ζωής των αγροτικών περιοχών. Έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. Ενδεικτικά δράσεις: 
 • βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και αύξησης της επισκεψιμότητας(επιχειρήσεις μεταποίησης, τουριστικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ)
 • ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας,
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων
 • δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,
 • εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
 • ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης και υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
• περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
Το αναλυτικό Πρόγραμμα των συναντήσεων καθώς και άλλο υλικό πληροφόρησης θα είναι  διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) και στα Γραφεία της εταιρείας στα Κρέστενα, τηλ. 2625024990.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

 ...............................................................................................................................................................................
Επίσης στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν με email ή με fax στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας .
"Οι ιδέες σας μπορούν να γίνουν πράξη "
email: anol@otenet.gr
Fax: 2625024991
Προσοχή: το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα αλλά αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαβούλευσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(doc)

06/06/2016
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ LEADER/CLLD (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ )
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στo Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις ανοικτές ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πόλης του Νομού σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Στις ενημερωτικές συναντήσεις - ημερίδες θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
Τετάρτη
20-4-2016
και ώρα 18:30
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
Ζαχάρω (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
Μ. Δευτέρα
25-4-2016
και ώρα 19:00
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Λεχαινά (Δημαρχείο)
Τετάρτη
18-5-2016
και ώρα 12:00
Επιμελητήριο Ηλείας (2ος όροφος)
Παρασκευή
27-5-2016
και ώρα 19:00
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ (Αμαλιάδα- Λαζαρακειο Δημοτικό Μέγαρο)
Πέμπτη
2-6-2016
και ώρα 20:00
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ(Γαστούνη-Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Τετάρτη
8-6-2016
και ώρα 20:00
ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ (Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο)
Τετάρτη
15-06-2016
και ώρα 20:00
ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ(Αρχαία Ολυμπία-Δημαρχείο)
Τετάρτη
22-06-2016
και ώρα 20:00
ΔΗΜΟ ΑΝ-ΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (Κρέστενα- κτίριο Γιορτής Σταφίδας)
Επίσης στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν με email ή με fax στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας .
"Οι ιδέες σας μπορούν να γίνουν πράξη "
email: anol@otenet.gr
Fax: 2625024991
Προσοχή: το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα αλλά αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαβούλευσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(doc)31/05/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμα-σία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στo Πρόγ-ραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο ΔΗΜΟ ΠΗ-ΝΕΙΟΥ(Γαστούνη-Δημοτική Βιβλιοθήκη) την Πέμπτη 2-6-2016 και ώρα 20:00
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ                              Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε
                Καστρινός Αλέξης                                      Μπαλιούκος Διονύσιος 
24/05/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμα-σία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στo Πρόγ-ραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ (Αμαλιάδα- Λαζαρακειο Δημοτικό Μέγαρο) την Παρασκευή 27-5-2016 και ώρα 19:00
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε

                       Χριστοδουλόπουλος Χρήστος                            Μπαλιούκος Διονύσιος

 
16/05/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο Επιμελητήριο Ηλείας
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο Επιμελητήριο Ηλείας (2ος όροφος) την Τετάρτη 18 Μάιου και ώρα 12.00 μ.μ.
Στην συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των φορέων, των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων επενδυτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνάντηση και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε

Νικολούτσος Κων/νος Μπαλιούκος Διονύσιος
22/04/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στον ΔΗΜΟ ΑΝ-ΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στo Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο ΔΗΜΟ ΑΝ-ΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ  (Λεχαινά- Δημαρχείο) την Μ. Δευτέρα 25-4-2016 και ώρα 19:00
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε
                     ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ


                            Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ                                      Μπαλιούκος Διονύσιος
 
12/04/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER
Από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ), ανακοινώθηκε ότι λήφθηκε απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Παρασκευή 8 Απριλίου στα Κρέστενα για την εκκίνηση της διαδικασίας του σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD για την νέα Προγραμματική περίοδο στην περιοχή του Νομού Ηλείας.
Στο ΔΣ συμμετείχαν οι: Διονύσιος Μπαλιούκος, πρόεδρος, Παναγιώτης Φλέσσας, Αντιπρόεδρος, και τα μέλη : Μανώλης Αγιομυργιαννάκης, Κωνσταντίνος Καψής, Χαράλαμπος Σαντάρμης, ΤρύφωναςΤουρής.
 Σημειώνεται ότι στην περίοδο αυτή είναι επιλέξιμη για ένταξη στο Πρόγραμμα ολόκληρη η περιοχή του Νομού πλην των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδος.
Ο σχεδιασμός γίνεται στα πλαίσια της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την υποβολή προτάσεων της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-CLLD/LEADER –Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατεβάστε εδώ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (pdf)

13/11/2015
Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 7/12-11-2015 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 28 Απριλίου 2015).
Δείτε εδώ την Απόφαση της ΕΔΠ LEADER και του τελικούς πίνακες κατάταξης
26/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.).
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α  (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία 28-4-15).
Ολοι οι πίνακες των επενδύσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr) και στα Γραφεία της εταιρείας.
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργων είναι η 31-12-15
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 11-11-15

ΚΡΕΣΤΕΝΑ 26-10-15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
 
07/10/2015
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΣΙΘΕΑ», ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (workshop)
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΣΙΘΕΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων 7 «Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης και τοπικών φορέων» και 8 «Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων του Σχεδίου» που αφορά την εφαρμογή του έργου με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας», σας προσκαλεί στο:
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (workshop) με τίτλο:
«Η σημασία της δικτύωσης μικρών επιχειρήσεων –
Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού»
που θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 στις 18.00 μ.μ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
(Πνευματικό Κέντρο) στην Ζαχάρω του Δήμου Ζαχάρως

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 26250 24990, 26250 24289
Ιστοσελίδα: www.aspasithea.gr , e-mail: info@aspasithea.gr
 
 
 
Σχετικά Αρχεία

25/09/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.2.«Παραγωγή εντύπου γαστρονομίας & χάρτη»
Α.2.1.«Φωτογράφηση τοπικών εδεσμάτων, βιολογικών προϊόντων και σημείων ενδιαφέροντος των εταίρων»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α., ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 9Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Κατεβάστε εδώ :
την προκήρυξη για την Παραγωγή εντύπου γαστρονομίας & χάρτη (pdf)

την προκήρυξη για την Φωτογράφηση τοπικών εδεσμάτων, βιολογικών προϊόντων και σημείων ενδιαφέροντος των εταίρων (pdf)
 
25/09/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ» 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α., ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: ΠΕΜΠΤΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ (pdf)
 
09/09/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:
H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Νήσος Πελοπόννησος» που υλοποιεί στο Μ.421 του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007-2013 του Ν. Ηλείας, προβαίνει σήμερα 9-9-15, ημέρα Τετάρτη, σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "Διοργάνωση εκδήλωσης Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Πελοποννήσου
Το έργο αφορά τη διοργάνωση διήμερης (2μερη) εκδήλωσης στο Κατάκολο, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της αξίας και της ποιότητας του πελοποννησιακού ελαιολάδου σε ευρύτερο διεθνές κοινό και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους έως και την 23-9-15, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της ΑΝΟΛ Κρέστενα Ηλείας, Τηλέφωνο: 2625024990, Fax: 2625024991, e-mail : anol@otenet.gr


Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη (pdf)
25/08/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Νήσος Πελοπόννησος» που υλοποιεί στο Μ.421 του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007-2013 του Ν. Ηλείας, προβαίνει σήμερα 25-8-15, ημέρα Τρίτη, σε πρόχειρο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών για την εκδοση υλικού προβολής που θα διανεμηθεί στην εκδήλωση "Διοργάνωση εκδήλωσης Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Πελοποννήσου"
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους έως και την 31-8-15, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στα γραφεία της ΑΝΟΛ Κρέστενα Ηλείας, Τηλέφωνο: 2625024990, Fax: 2625024991, e-mail : anol@otenet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α  (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ: 26250 24990.

Κατεβάστε εδώ το αναλυτικό κείμενο της  προκήρυξης του διαγωνισμού (pdf)

 
17/06/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΣΙΘΕΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 7 “Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης και τοπικών φορέων” που αφορά την εφαρμογή του έργου με τίτλο:  «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας», σας προσκαλεί στο:
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (workshop) με τίτλο:
“Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Θεωρία, Εμπειρία, Προοπτικές”
που θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 στις 18.00 μ.μ.
στην Αίθουσα Συλλόγου Φιλοπροόδων Κρεστένων (Χώρος Γιορτής Σταφίδας),
Κρέστενα Ηλείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 26250 24990, 26250 24289
Ιστοσελίδα: www.aspasithea.gr , e-mail: info@aspasithea.gr
 
 
05/06/2015
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α της χρήσης 2014
04/06/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. ΑΑΕ ΟΤΑ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1100 π. μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα - Ηλείας όπου και η έδρα αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) και των Ελεγκτών της εταιρίας για την διαχειριστική  περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014.
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014.
 3. Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ. Σ. των Μετόχων της εταιρίας.
Κρέστενα 26 Μαΐου  2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
16/03/2015
Ημερίδα στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης εργοδοτών (Κρέστενα)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης  εργοδοτών

σας προσκαλεί

σε  συνάντηση  Ενημέρωσης της Πράξης

«Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας - ΠΑΣΙΘΕΑ»

που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης

"Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ)

Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν:

 1. οι δυνατότητες  απασχόλησης ανέργων - ωφελούμενων μέσω προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 2. οι  ευκαιρίες επιχορήγησης ανάπτυξης επιχειρηματικότητας  (δημιουργία, εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων   μέσω του Προγράμματος LEADER)

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη   18 Μαρτίου   2015, στις 6:00 μ.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων

στο Δημαρχείο  στην Κρέστενα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ

Μπαλιούκος Διονύσιος

12/03/2015
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" : Ημερίδα στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης εργοδοτών (Αρχαία Ολυμπία)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης  εργοδοτών

σας προσκαλεί

σε  συνάντηση  Ενημέρωσης της Πράξης

«Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας - ΠΑΣΙΘΕΑ»

που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης

"Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ)

Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν:

 1. οι δυνατότητες  απασχόλησης ανέργων - ωφελούμενων μέσω προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 2. οι  ευκαιρίες επιχορήγησης ανάπτυξης επιχειρηματικότητας  (δημιουργία, εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων   μέσω του Προγράμματος LEADER)

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

την  Δευτέρα   16 Μαρτίου   2015, στις 8:00 μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων στο χώρου του Δημαρχείου στην Αρχαία Ολυμπία

του Δήμου Αρχ.Ολυμπίας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ

Μπαλιούκος Διονύσιος

06/03/2015
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" : Ημερίδα στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης εργοδοτών (Ζαχάρω)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης  εργοδοτών

σας προσκαλεί

σε  συνάντηση  Ενημέρωσης της Πράξης

«Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας - ΠΑΣΙΘΕΑ»

που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης

"Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ)

Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν:

 1. οι δυνατότητες  απασχόλησης ανέργων - ωφελούμενων μέσω προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 2. οι  ευκαιρίες επιχορήγησης ανάπτυξης επιχειρηματικότητας  (δημιουργία, εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων   μέσω του Προγράμματος LEADER)

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη   11 Μαρτίου   2015, στις 6:00 μ.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

(Πνευματικό  Κέντρο) στην Ζαχάρω

του Δήμου Ζαχάρως

Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ

Μπαλιούκος Διονύσιος

19/02/2015
4η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Αξονα 4 (LEADER)
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015
Από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η 4η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
Ηδη ξεκίνησε το πρόγραμμα δημοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης στις εφημερίδες του Νομού.
Στα πλαίσια της 4ης Προκήρυξης περιλαμβάνονται οι δράσεις που αφορούν στους ιδιώτες επενδυτές και στους δήμους και άλλους δημόσιους φορείς.
Η Δημόσια δαπάνη που προκηρύσσεται στα πλαίσια της Προκήρυξης αυτής ανέρχεται σε 1,2 εκ Ευρώ περίπου

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Λήξη προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 • Διαβάστε περισσότερα εδώ

 • 18/12/2014
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.”
  «Α Ν. Ο Λ. ΑΑΕ ΟΤΑ»
  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 16η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 123ο μ. μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα - Ηλείας όπου και η έδρα αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Διάφορα
  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γ. Σ. των Μετόχων της εταιρίας.

  Κρέστενα,  21 Νοεμβρίου 2014
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   
  09/09/2014
  Επιδότηση για 10.000 προσλήψεις ανέργων
  «Ανοιχτό» εξακολουθεί να βρίσκεται το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ». Το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως τα 18 ευρώ ημερησίως, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις μήνες.
  Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
  Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
  Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ), που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.  Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
   Ωφελούμενοι των δράσεων «ΤοπΣΑ» και «ΤοπΕΚΟ» είναι οι άνεργοι που:
  1) Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
  2) Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
  3) Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  4) Έχουν λάβει μέρος και ωφεληθεί από τις δράσεις «ΤοπΣΑ», «ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.).
  Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών  το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
  03/09/2014
  Εβδομάδα Γευσιγνωσίας Κρασιού στο Κατάκολο με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θέλοντας να ενισχύσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, να αναδείξει το ρόλο του τραίνου ως αναπόσπαστο κομμάτι τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών δράσεων και να εστιάσει στην προβολή προϊόντων της ελληνικής γης διοργανώνει σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας AE (ΑΝΟΛ ΑΕ) και με τους τοπικούς φορείς του Νομού Ηλείας εκδήλωση γευσιγνωσίας κρασιού.
  Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα κυριότερα οινοποιεία του Νομού: ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ, ΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΚΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
  Από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου  μέσα στο τραίνο στη διαδρομή Κατάκολο-Ολυμπία οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δωρεάν, τα ονομαστά κρασιά των οινοποιών της περιοχής με τη συνοδεία τοπικών εδεσμάτων. Παράλληλα, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο λιμάνι του Κατάκολου και στο σταθμό της Αρχαίας Ολυμπίας, θα εκτίθενται από τους παραγωγούς τα κρασιά που θα προσφέρονται για δοκιμή ενώ θα διανέμονται και ενημερωτικά φυλλάδια για την παραγωγή του κρασιού στο Νομό Ηλείας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από έκθεση φωτογραφίας για την ιστορία του σιδηροδρόμου Πύργου – Κατάκολου – Ολυμπίας.
  Με αυτή την εκδήλωση, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι τοπικοί φορείς απευθύνονται στους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν το τραίνο για την επίσκεψή τους στην Αρχαία Ολυμπία, αλλά και σε όλο το σιδηροδρομικό επιβατικό κοινό σε μια συντονισμένη πρωτοβουλία για την προβολή των τοπικών ποιοτικών προιόντων και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
  Λίγα λόγια για την ιστορία:
  Στο πλαίσιο σχεδίου σιδηροδρομικής ανάπτυξης του Χαρίλαου Τρικούπη, άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα η κατασκευή των πρώτων σιδηροδρομικών γραμμών στην Πελοπόννησο. Ο ατμοκίνητος σιδηρόδρομος Πύργου – Κατάκολου σφύριξε για πρώτη φορά στον Πύργο το Νοέμβρη του 1882 καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες μεταφοράς της ελληνικής σταφίδας στο εξωτερικό. Στο σταθμό του Κατάκολου, που βρισκόταν επί χρόνια πάνω στο λιμάνι γινόταν κάθε χρόνο λαμπρή γιορτή, όταν έφθανε το πρώτο τρένο με σοδειά σταφίδας.
  Σήμερα στον 21ο αιώνα η συμβολή του τραίνου στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας έχει αλλάξει χαρακτήρα. Τα σύγχρονα δηζελοκίνητα τρένα της γραμμής Κατάκολου– Ολυμπίας εξυπηρετούν το τοπικό επιβατικό κοινό στις μετακινήσεις του, αλλά κυρίως  το επιβατικό τουριστικό κοινό των κρουαζιερόπλοιων  που φθάνουν στο Κατάκολο, δίνοντας του τη δυνατότητα να επισκεφθεί την Ολυμπία και τον Πύργο.
  Περισσότερες πληροφορίες στο εκδοτήριο εισιτήριων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο σταθμό του Κατάκολου 
  17/07/2014
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό πρακτ.3/11-7-2014  απόφασή του, κατάρτισε τους καταλόγους επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων των δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν αίτηση για την πράξη «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ», έπειτα από την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης . Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ : (www.aspasithea.gr), της ΑΝ.ΟΛ ΑΕ (anol.@otenet.gr) και έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της εταιρείας.
  Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της πράξης δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων. Για αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα θα έχουν ως διακριτό στοιχείο  τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ωφελούμενου και τον Α.Μ.Κ.Α, ενώ  οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς.
  Στην συγκεκριμένη πράξη υπέβαλλαν αίτηση 10 άτομα. Επελέγησαν 9 και  1 άτομο κατατάσσεται ως επιλαχών.

  H ανακοίνωση περιλαμβάνει τους εξής πίνακες :

  Κατάλογο Α. με τους επιτυχόντες, ταξινομημένο με βάση την σειρά κατάταξης.

  Κατάλογο Β. με τους επιλαχόντες, ταξινομημένο με βάση την σειρά κατάταξης.

  Για πληρέστερη ενημέρωση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα :26250-24990 & 24965.

  Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν στα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ ΑΕ, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, για δήλωση αποδοχής , προσκομίζοντας ακριβές αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ για όποιον απαιτείται.

  23/06/2014
  ΤΟΠΣΑ:Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελούμενους, στα πλαίσια της δράσης " (ΤΟΠΣΑ) - «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της περιοχής της Ολυμπίας» για τις περιοχές Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα , παρατείνεται μέχρι 27/06/2014.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως και από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (www.anol.gr) και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.aspasithea.gr)

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ
  Μπαλιούκος Διονύσιος

  12/06/2014
  Α.Σ. : “ΠΑΣΙΘΕΑ” – Νέα Πρόσκληση για συμμετοχή ωφελουμένων.
  προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη. Ειδικότερα : Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου : Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Ζαχάρως, Ομάδα στόχος της Πράξης : ‘Ανεργοι,  Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ , Αριθμός ωφελούμενων : 80, Αριθμός κενών θέσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:4, Χρονική Διάρκεια Πρόσκλησης : Από 13/6/2014 έως 23/6/2014.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως  και απο την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (www.anol.gr)  και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.aspasithea.gr). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως 
  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : “Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση –ΠΑΣΙΘΕΑ” στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο :”Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογώνηση των αγροτικών της Ολυμπίας –ΠΑΣΙΘΕΑ”
  Κατεβάστε εδώ την Αίτηση


   
  03/06/2014
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α της χρήσης 2013
   
   
  Επίσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑE Ο.Τ.Α. καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 οο π. μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα - Ηλείας
  03/06/2014
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ, ύστερα από την Αρ. 1/Πρ.2/2014  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
  ανακοινώνει
  ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση παροχής υπηρεσιών (εργου) με:
  ένα (1) άτομο με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης
  για το αντικείμενο:
  υποστήριξη της εταιρειας κατά την υλοποίηση του Σχεδίου: "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας" στις ακόλουθες Δράσεις:
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ενημέρωση ωφελούμενων και την προβολή του Σχεδίου
  • Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων του Σχεδίου
  • Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης και τοπικών φορέων
  Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι  τα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα .
  Η διάρκεια συνεργασίας υπολογίζεται σε 8 μήνες
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα, μέχρι την Παρασκευή 20-6-14 και ώρα 14.00
  Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προγραμμα Τοπ.ΣΑ”  και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
  Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
  Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Μαυροειδής Ιωάννης, και Γκαβού Αναστασία, στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα Ηλείας τηλ. 2625024990-24289.
  Ολόκληρη η Προκήρυξη έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr)
  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝΟΛ ΑΕ.
  Δείτε εδώ την προκήρυξη αναλυτικά (pdf) 
  16/05/2014
  Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 3/14-5-2014 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 29 Οκτωβρίου 2013).

  10/04/2014
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.).
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1/2/9-4-14 απόφασή της, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3 ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 29-10-13).
  Υποβλήθηκαν συνολικά 29 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 7.725.128,34 € και Δημόσια Δαπάνη 4.723.006,18 €.
  Μια πρόταση αποσύρθηκε από την αξιολόγηση με επιστολή του υποψηφίου. Από τα υπόλοιπα, τα 5 σχέδια δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης).
  Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα επανυποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, σε ενδεχόμενη νέα προκήρυξη του τοπικού προγράμματος.
  Προωθήθηκαν για αξιολόγηση στη Β φάση τα 23 επενδυτικά σχέδια. Στην παρούσα Φάση προωθούνται για ένταξη τα 21 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 5.764.251,90 €, με δημόσια δαπάνη 2.943.263,34 €, ενώ τα 2 σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 464.387,34 Ευρώ, είναι επιλαχόντα. Η Δημόσια Δαπάνη θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Με τις εντάξεις αυτές ολοκληρώνεται η δέσμευση όλων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προγράμματος για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, εφόσον δεν υπάρξουν νέες συμπληρωματικές πιστώσεις
  Δείτε εδώ την ανακοίνωση και τους πίνακες κατάταξης   
  17/01/2014
  ΤΟΠΣΑ:Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελούμενους, στα πλαίσια της δράσης " (ΤΟΠΣΑ) - «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της περιοχής της Ολυμπίας» για τις περιοχές Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα , παρατείνεται μέχρι 31/01/2014.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως  και από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (www.anol.gr)  και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.aspasithea.gr)

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ
  Μπαλιούκος Διονύσιος

  30/12/2013
  ΤΟΠΣΑ:Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελούμενους, στα πλαίσια της δράσης " (ΤΟΠΣΑ) - «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της περιοχής της Ολυμπίας» για τις περιοχές Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2013 , παρατείνεται μέχρι 17/01/2014.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως  και από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (www.anol.gr)  και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.aspasithea.gr)

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ
  Μπαλιούκος Διονύσιος
   
  27/11/2013
  Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ»
  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ) που  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, στις 6:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Πνευματικό Κέντρο), στην Ζαχάρω του Δήμου Ζαχάρως.
  Στην  Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν: η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ως συντονιστής , οι Δήμοι Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως , ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε, Σύλλογος Ξενοδόχων Αρχ.Ολυμπίας και Περιχώρων, Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών " Η Δήμητρα" , Σύλλογος Νέων Αγροτών και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος.
  Το πρόγραμμα απευθύνεται στους κατοίκους των  Δήμων Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως και συγκεκριμένα σε :
  • Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις γυναίκες,
  • Νέους Επιστήμονες (Ιατρούς, Μηχανικούς, Δικηγόρους, κτηνιάτρους, οδοντίατρους, φαρμακοποιούς)
  • και Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα
  Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σε όσους επιλεγούν για να βρούν δουλειά ή να δημιουργήσουν δικής τους επιχείρηση. Συγκεκριμένα στους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν θα παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια θα προωθηθούν σε επιχειρήσεις για απασχόληση ή θα υποστηριχθούν για να συστήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
  Οι τομείς που έχουν επιλεγεί είναι η γεωργία, ο τουρισμός και η επιστημονική υποστήριξη των κατοίκων της υπαίθρου.
  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που αποτελούν το νέο θεσμό της Κοινωνικής οικονομίας.
  Για κάθε ωφελούμενο που θα προωθεί στην απασχόληση θα δημιουργηθεί ένα Ατομικό Σχέδιο Δράσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του  ενώ για κάθε επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα παρέχονται Συμβουλευτικές υπηρεσίες (πχ αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα χρηματοδότησης κλπ)
  Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ/ ώρα (μεικτά) και αφορούν τους τομείς: Παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων (18 άτομα),  Οργάνωση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση σε επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων (20 άτομα),  Σχεδιασμό ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθηση αγροτικών προϊόντων και κρατήσεις  τουριστικών υπηρεσιών (24 άτομα),  Ανάπτυξη δεξιοτήτων παροχής ολοκληρωμένων επιστημονικών υπηρεσιών και συμβουλών (18 άτομα).
  Οι αιτήσεις συμμετοχής των ωφελούμενων  στο πρόγραμμα υποβάλλονται  μέχρι 31/12/2013.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως  και απο την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (www.anol.gr)  και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.aspasithea.gr)
  Δείτε  παρακάτω τα σχετικά αρχεία
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
  ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
  22/11/2013
  Α.Σ. : “ΠΑΣΙΘΕΑ” – Πρόσκληση για συμμετοχή ωφελουμένων

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : “Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση –ΠΑΣΙΘΕΑ” στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο :”Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογώνηση των αγροτικών της Ολυμπίας –ΠΑΣΙΘΕΑ” προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη. Ειδικότερα : Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου : Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Ζαχάρως, Ομάδα στόχος της Πράξης : ‘Ανεργοι, Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ , Αριθμός ωφελούμενων : 80, Χρονική Διάρκεια Πρόσκλησης : Από 23/10/2013 έως 31/12/2013

  Περισσότερα στο website www.aspasithea.gr

   

  21/11/2013
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΣΙΘΕΑ (αίτηση ωφελουμένου)
  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2015 στην Κρέστενα διοργάνωσε  Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης με τίτλο  «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ)

  Δείτε  παρακάτω τα σχετικά αρχεία για την ημερίδα


  ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (pdf)
  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  (rar)

  Περισσότερα στο website της Α.Σ. ΠΑΣΙΘΕΑ www.aspasithea.gr
  31/10/2013
  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER ν. Ηλείας
  Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 29-10-13 η υποβολή προτάσεων - φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ υποβλήθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 7.779.454,72 € και Δημόσια Δαπάνη 4.763.732,09 €.
  Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η υπερκάλυψη του ποσού που είχε προκηρυχθεί που ήταν 3.637.534,82 € και Δημόσια Δαπάνη 2.292.929,65€ αντίστοιχα.
  Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δημοσιεύονται στο www.anol.gr.
  Ήδη ξεκίνησε η αξιολόγηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5- 3 μήνες.

  Δείτε εδώ τις προτάσεις που υποβλήθηκαν αναλυτικά στο σχετικό Δελτίο τύπου
  21/10/2013
  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" διοργανώνει την Εναρκτήρια Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013, στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων, στην Κρέστενα του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

  Δείτε  παρακάτω τα σχετικά αρχεία
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
  30/09/2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30-9-2013
    Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται και για την καλύτερη  προετοιμασία των  φακέλων υποψηφιότητας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4), μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00.


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER  ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  05/09/2013
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε κεντρική ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
  Η Συνάντηση, στην οποία θα παρουσιασθούν οι επιλέξιμες δράσεις, οι διαδικασίες υποβολής φακέλων υποψηφιότητας και χρηματοδότησης, θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Ηλείας(ισόγειο) την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 π.μ.
  Η Προκήρυξη, που περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε δημόσια έργα και σε ιδιωτικές επενδύσεις του Προγράμματος και όλο το υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr)
  Με εκτίμηση
  Διονύσιος Μπαλιούκος
  Πρόεδρος ΔΣ

   
  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ
   
   
  19/07/2013
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3Ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER ν. Ηλείας
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015


  Από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η 3η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
  Ηδη ξεκίνησε πρόγραμμα δημοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης στις εφημερίδες του Νομού.
  Στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης περιλαμβάνονται οι δράσεις που αφορούν στους ιδιώτες επενδυτές και στους δήμους και άλλους δημόσιους φορείς.
  Η Δημόσια δαπάνη που προκηρύσσεται στα πλαίσια της Προκήρυξης αυτής ανέρχεται σε 2,3 εκ Ευρώ περίπου

  3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Λήξη προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

  Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14.00


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Κατεβάστε εδώ όλα τα αρχεία της προκήρυξης σε μορφή rar

 • Διαβάστε περισσότερα εδώ
 • 05/06/2013
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α της χρήσης 2012

  05/06/2013
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  Δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ σε ετήσια γενική συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα Ν. Ηλείας.
  14/05/2013
  Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στην δράση L313-5 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 2/14-5-2013 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τηn εκδίκαση των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στην δράση L313-5

  Δείτε εδώ την Απόφαση της ΕΔΠ LEADER και του τελικούς πίνακες κατάταξης της δράσης L313-5
  23/04/2013
  Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 3/22-4-2013 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 26 Οκτωβρίου 2012).

  01/04/2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER


  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α  (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 2/30-03-2013 απόφασή της, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 26 Οκτωβρίου  2012).
  Υποβλήθηκαν συνολικά 29 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 5.362.228,84 € και Δημόσια Δαπάνη 3.598.489,96 €.
  Από αυτά τα 6 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα επανυποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, σε ενδεχόμενη νέα προκήρυξη του τοπικού προγράμματος.
  Προωθήθηκαν για αξιολόγηση στη Β φάση τα 23 επενδυτικά σχέδια. Στην παρούσα Φάση προωθούνται για ένταξη και τα 23 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.744.717,44€, με δημόσια δαπάνη 2.533.056,77€. Η Δημόσια Δαπάνη θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 


  01/11/2012
  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER N. Ηλείας
  Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 26-10-2012 η υποβολή προτάσεων - φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Α.Α.Ε ΟΤΑ υποβλήθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 5.362.228,84 € και Δημόσια Δαπάνη 3.598.489,96 €.
  Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός στην παρούσα δύσκολη συγκυρία η υπερκάλυψη του ποσού που είχε προκηρυχθεί που ήταν 3.744.458,97  € και 2.571.918,61 €  αντίστοιχα.
  Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δημοσιεύονται στο www.anol.gr.
  Ήδη ξεκίνησε η αξιολόγηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5- 3 μήνες.

  Με εκτίμηση
  Διονύσιος Μπαλιούκος
  Πρόεδρος ΔΣ
  Δείτε εδώ τις προτάσεις που υποβλήθηκαν αναλυτικά στο σχετικό Δελτίο τύπου


  17/10/2012
  (NEA) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι για την καλύτερη  προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών των  φακέλων υποψηφιότητας, λόγω και της απεργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4), μέχρι την  Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00.


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

  ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  18/09/2012
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι για την αρτιότερη προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας, δεδομένης και της γενικότερης οικονομικοκοινωνικής κατάστασης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4), μέχρι την  Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 15:00.


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

  ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  07/09/2012
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 6-9-2012

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  07-09-2012
  ΘΕΜΑ: 2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

  Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06-09-2012 και ώρα 11.00 στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα, ενημερωτικό σεμινάριο προς τους μελετητές για την προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας, στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του Προγράμματος. LEADER
  Στη συνάντηση παραβρέθηκαν στελέχη από τα παρακάτω Γραφεία

  Ονοματεπώνυμο

  Επωνυμία Εταιρείας
  Έδρα
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Δ.Ε Α .Ε.  
  26ης Οκτωβρίου 54, ΠΥΡΓΟΣ
  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Δ.Ε Α .Ε.  
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΛΑΣ
  Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ  Ε.Ε. 
  Μπιζανίου 7, ΠΥΡΓΟΣ
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
  ΠΥΡΓΟΣ
  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
  «ΔΙΩΝΗ»  ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ.)
  ΛΑΛΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
  ΜΑΡΡΑ ΗΛΙΑΝΑ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  Πατρόκλου 2  , ΠΥΡΓΟΣ
  ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
  Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 (Έναντι ΔOY) ΖΑΧΑΡΩ
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  HARCOS S.A.

  Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, ΑΜΑΛΙΑΔΑ


  Από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ολυμπίας ΑΕ(ΑΝΟΛ ΑΕ) Ν. Θεοφιλόπουλο, Α. Γκαβού και Γ. Μαυροειδή παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής με παρατηρήσεις και παραδείγματα, οι φάκελοι υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές και άλλες λεπτομέρειες, ενώ συζητήθηκαν ερωτήσεις και ειδικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μελετητές κατά την προετοιμασία των φακέλων.
  Σκοπός της συνάντησης ήταν η καλύτερη ενημέρωση των μελετητών και η επίλυση ειδικότερων θεμάτων ώστε να υποβληθούν αρτιότερες και πιο ολοκληρωμένες μελέτες προς όφελος του Τοπικού Προγράμματος και των υποψηφιων επενδυτών.
  Στα πλαίσια αυτά υπάρχει συνεχής επικοινωνία της εταιρείας με τους ενδιαφερόμενους αλλά και με τους μελετητές τους, για την επιλυση προβλημάτων.
  Η ΑΝΟΛ ΑΕ ενημερώνει και τους υπόλοιπους μελετητές που προετοιμάζουν προτάσεις και δεν παραβρέθηκαν στο σεμινάριο να επικοινωνούν με την εταιρεία εφόσον χρειάζεται.

  Διευκρινίζεται επίσης ότι οι παραπάνω μελετητές δεν αποτελούν τους μόνους που έχουν δικαίωμα προετοιμασίας προτάσεων ούτε η παραπάνω κατάσταση αποτελεί κάποια διαπίστευση της ΑΝΟΛ ΑΕ προς αυτούς.


  Διονύσιος Μπαλιούκος
  Πρόεδρος ΕΔΠ  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


  03/09/2012
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  Ημερομηνία : 03-09-2012

  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής) και προκειμένου να ενημερώσει τους μελετητές που προετοιμάζουν φακέλους υποψηφιότητας για την αρτιότερη κατάρτιση των προτάσεων, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο στα Γραφεία της εταιρείας στα Κρέστενα την Πέμπτη  06-09-2012 και ώρα 11.00 π.μ.

  Στο σεμινάριο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, με παραδείγματα και των φακέλων υποψηφιότητας με έμφαση στα κρίσιμα πεδία, καθώς επίσης και αναφορά στις πρόσθετες προδιαγραφές ποιότητας.
  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ
  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλ. 2625024990, email: anol@otenet.gr
  Url: www.anol.gr


  Με εκτίμηση
  Διονύσιος Μπαλιούκος
  Πρόεδρος ΕΔΠ LEADER

  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  16/07/2012
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΠΥΡΓΟΣ)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει στα πλαίσια της
  2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής)

  Η Συνάντηση, στην οποία θα παρουσιασθούν οι επιλέξιμες δράσεις, οι διαδικασίες υποβολής φακέλων υποψηφιότητας και χρηματοδότησης,
  θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο,
  στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Ηλείας(ισόγειο)
  την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 11.00.

  Η Προκήρυξη περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που αφορούν σε δημόσια έργα και σε ιδιωτικές επενδύσεις του Προγράμματος και όλο το υλικό έχει αναρτηθεί
  στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ ( http://www.anol.gr/)

  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  10/07/2012
  2η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Αξονα 4 (LEADER)
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015


  Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό προϋπολογισμό 10.364.333,33 ευρώ και ποσού δημόσιας δαπάνης 7.000.000,00 ευρώ
  Τον Ιούνιο 2010 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης μεταξύ της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος LEADER διαμορφώθηκαν ως εξής:
  • Βελτίωση του Αγροτικού Εισοδήματος
  • Ενίσχυση του Τουριστικού Τομέα
  • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
  • Προστασία και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος
  • Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων και Σεισμόπληκτων Περιοχών
  2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Λήξη προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

  Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14.00


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Κατεβάστε εδώ όλα τα αρχεία της προκήρυξης σε μορφή rar

 • Διαβάστε περισσότερα εδώ
 • 22/11/2011
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). μετά την 13110/15-11-2011 απόφαση, τροποποίησης του τοπικού προγράμματος, της ΕΥΕ – ΠΑΑ και σύμφωνα με την υπ.αριθμ 6/21-11-11 απόφασή της, ανακοινώνει, την Τροποποίηση των πινάκων κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER και ένταξη επιλαχόντων και εντάσσει συνεπώς στο Πρόγραμμα για χρηματοδότηση τις τρείς πρώτες επιλαχούσες επενδύσεις της Δράσης L313-5 και τις τρείς επιλαχούσες επενδύσεις της δράσης L313-6, με τους προϋπολογισμούς που φαίνονται στους πίνακες .

  26/08/2011
  ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 4/24-8-2011 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού  πίνακες κατάταξης  των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 30 Νοεμβρίου 2010).

  26/07/2011
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

  Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 3/22-7-2011 απόφασή της, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 30 Νοεμβρίου 2010).

  Υποβλήθηκαν συνολικά 24 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.548.691,36€ με δημόσια δαπάνη 4.906.009,20€. Από αυτά τα 3 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα επανυποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, σε ενδεχόμενη νέα προκήρυξη του τοπικού προγράμματος.

  Προωθήθηκαν για αξιολόγηση στη Β φάση τα 21 επενδυτικά σχέδια. Στην παρούσα Φάση, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις προωθούνται για ένταξη τα 14 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.399.486,53€, με δημόσια δαπάνη 1.965.248,68€. Η Δημόσια Δαπάνη θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

  02/12/2010
  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER N. Ηλείας
  Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30-11-10 η υποβολή προτάσεων - φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+.
  Στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ υποβλήθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 8.548.691,36 Ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 4.906.009,20 Ευρώ. Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός στην παρούσα δύσκολη συγκυρία η υπερκάλυψη του ποσού που είχε προκηρυχθεί που ήταν 7.878.333,33 και 4.637.000,00 Ευρώ αντίστοιχα.
  Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (βλ Δελτίο Τύπου) .
  Ήδη ξεκίνησε η αξιολόγηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5- 3 μήνες.
  Διονύσιος
  Μπαλιούκος Πρόεδρος ΔΣ
  Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο τύπου
  21/10/2010
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  21-10-2010

  ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER


  Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20-10-10 και ώρα 12.00 στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα, ενημερωτικό σεμινάριο προς τους μελετητές για την προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας, στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Προγράμματος. LEADER  Στη συνάντηση παραβρέθηκαν στελέχη από τα παρακάτω Γραφεία

  Επωνυμία : Έδρα:
  Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε. Μπιζανίου 7, ΠΥΡΓΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Πατρόκλου 2 , ΠΥΡΓΟΣ
  ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Ζαΐμη &Μαγνησίας 19 , ΠΥΡΓΟΣ.
  Παρασκευόπουλος Παναγιώτης Παπαφλέσσα 30, Πύργος
  HARCOS S.A. Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, ΑΜΑΛΙΑΔΑ  Από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ολυμπίας ΑΕ(ΑΝΟΛ ΑΕ) Ν. Θεοφιλόπουλο, Α. Γκαβού και Γ. Μαυροειδή παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής με παρατηρήσεις και παραδείγματα, οι φάκελοι υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές και άλλες λεπτομέρειες, ενώ συζητήθηκαν ερωτήσεις και ειδικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μελετητές κατά την προετοιμασία των φακέλων.
  Σκοπός της συνάντησης ήταν η καλύτερη ενημέρωση των μελετητών και η επίλυση ειδικότερων θεμάτων ώστε να υποβληθούν αρτιότερες και πιο ολοκληρωμένες μελέτες προς όφελος του Τοπικού Προγράμματος και των υποψηφιων επενδυτών.
  Στα πλαίσια αυτά υπάρχει συνεχής επικοινωνία της εταιρείας με τους ενδιαφερόμενους αλλά και με τους μελετητές τους, για την επιλυση προβλημάτων. Η ΑΝΟΛ ΑΕ ενημερώνει και τους υπόλοιπους μελετητές που προετοιμάζουν προτάσεις και δεν παραβρέθηκαν στο σεμινάριο να επικοινωνούν με την εταιρεία εφόσον χρειάζεται.
  Διευκρινίζεται επίσης ότι οι παραπάνω μελετητές δεν αποτελούν τους μόνους που έχουν δικαίωμα προετοιμασίας προτάσεων ούτε η παραπάνω κατάσταση αποτελεί κάποια διαπίστευση της ΑΝΟΛ ΑΕ προς αυτούς.  Διονύσιος Μπαλιούκος
  Πρόεδρος ΕΔΠ  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  12/10/2010
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  Ημερομηνία :  12-10-10

  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής) και προκειμένου να ενημερώσει τους μελετητές που προετοιμάζουν φακέλους υποψηφιότητας για την αρτιότερη κατάρτιση των προτάσεων, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο στα Γραφεία της εταιρείας στα Κρέστενα την
  Τετάρτη 20-10-2010 και ώρα 12.00.


  Στο σεμινάριο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, με παραδείγματα και των φακέλων υποψηφιότητας με έμφαση στα κρίσιμα πεδία, καθώς επίσης και αναφορά στις πρόσθετες προδιαγραφές ποιότητας.


  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ


  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλ. 2625024990, email: anol@otenet.gr


  Με εκτίμηση

  Διονύσιος Μπαλιούκος
  Πρόεδρος ΕΔΠ LEADER  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  14/09/2010
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ


  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ στα πλαίσια της
  1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER .(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
  διοργανώνει σειρά τοπικών ενημερωτικών συναντήσεων σε διάφορα σημεία της περιοχής παρέμβασης.

  Οι συναντήσεις που έχουν μέχρι στιγμής καθορισθεί είναι οι ακόλουθες:
  ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
  ΠΥΡΓΟΣ πραγματοποιήθηκε Πέμπτη 16-9-2010 12.00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ(ΙΣΟΓΕΙΟ)
  ΑΜΑΛΙΑΔΑ πραγματοποιήθηκε Δευτέρα 20-9-2010 19.00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ)
  ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ πραγματοποιήθηκε Τρίτη 21-9-2010 19.00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ(ΙΣΟΓΕΙΟ)
  ΛΕΧΑΙΝΑ πραγματοποιήθηκε Τετάρτη 22-9-2010. 18.30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
  ΓΑΣΤΟΥΝΗ πραγματοποιήθηκε Τρίτη 28-9-2010. 19:00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ)  Ο πίνακας θα επικαιροποιείται συνεχώς.

  Στις συναντήσεις θα παρουσιασθούν από στελέχη της ΑΝΟΛ ΑΕ οι επιλέξιμες δράσεις, οι διαδικασίες προετοιμασίας και υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, οι διαδικασίες αξιολόγησης, χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων κλπ.
  Η Προκήρυξη περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που αφορούν στις ιδιωτικές επενδύσεις του Προγράμματος και όλο το υλικό έχει αναρτηθεί
  στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ ( http://www.anol.gr/)

  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  09/09/2010
  1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Αξονα 4 (LEADER)
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015


  Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό προϋπολογισμό 10.364.333,33 ευρώ και ποσού δημόσιας δαπάνης 7.000.000,00 ευρώ
  Τον Ιούνιο 2010 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης μεταξύ της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος LEADER διαμορφώθηκαν ως εξής:
  • Βελτίωση του Αγροτικού Εισοδήματος
  • Ενίσχυση του Τουριστικού Τομέα
  • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
  • Προστασία και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος
  • Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων και Σεισμόπληκτων Περιοχών
  1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Λήξη προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

  Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 14.00
  Κατεβάστε εδώ όλα τα αρχεία της προκήρυξης σε μορφή rar


 • Διαβάστε περισσότερα εδώ
 • 23/07/2010
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  Δείτε τις Διευθύνσεις των Αναπτυξιακών Εταιρειών όλης της Ελλάδας εδώ
  29/06/2010
  Συμμετοχή στις Υπηρεσίες των Δομών Βοήθεια στο Σπίτι
  Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι στους Δήμους :
  Πύργου, Ζαχάρως, Φολόης, Ιάρδανου, Λεχαινών, Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθολομιού, Πηνείας, Κάστρου Κυλλήνης και Φιγαλείας
  καλεί τους ενδιαφερόμενους-ωφελούμενους να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 31-07-2010 για να μπορέσουν, μετά από αξιολόγηση, να ενταχθούν στις υπηρεσίες των παραπάνω προγραμμάτων.


  Διαβάστε τα παρακάτω σχετικά αρχεία:
  1. Ανακοίνωση Δομών Βοήθεια στο Σπίτι
  2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  3. Αίτηση Ωφελουμένου
  4. Κριτήρια επιλογής Ωφελουμένου
  5. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τις Δομές Βοήθεια στο Σπίτι
  16/06/2010
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015

  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015

  Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό προϋπολογισμό 10.364.333,33 ευρώ και ποσού δημόσιας δαπάνης 7.000.000,00 ευρώ
  Τον Ιούνιο 2010 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης μεταξύ της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Οι Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος LEADER διαμορφώθηκαν ως εξής:
  • Βελτίωση του Αγροτικού Εισοδήματος
  • Ενίσχυση του Τουριστικού Τομέα
  • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
  • Προστασία και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος
  • Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων και Σεισμόπληκτων Περιοχών
  Η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων από τους υποψήφιους επενδυτές αναμένεται να δημοσιευθεί περίπου σε δύο μήνες από σήμερα (15-6-2010) .
  Η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων θα είναι τουλάχιστον 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλον φάκελο υποψηφιότητας, υπόδειγμα του οποίου θα διανέμεται από την Ομάδα και θα έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της εταιρείας.  διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ


  ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ