ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(CLLD/LEADER) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
LEADER / CLLD

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
03 Σεπτεμβρίου 2018 03 Σεπτεμβρίου 2018

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(CLLD/LEADER) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 31-8-2018 η διαδικασία υποβολής προτάσεων ενδιαφερομένων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας για εργα δημόσιου ενδιαφέροντος.
Η Προκήρυξη είχε τελική προθεσμία υποβολής την 31η Αυγούστου 2018. Οι προτάσεις κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, και μέχρι την Δευτέρα 10-9-2018 θα κατατεθεί, συμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, και ο φυσικός φάκελος στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στα Κρέστενα.
Στα πλαίσια της προκήρυξης κατατέθηκαν συνολικά 31 προτάσεις συνολικού προυπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.651.135,06 Ευρώ  από δήμους, φορείς του δημοσίου, την Μητρόπολη Ηλείας, πολιτιστικούς συλλόγους, ενώσεις και φυσικά πρόσωπα.
Το πλήθος των προτάσεων και ο αυξημένος προϋπολογισμός, αποδεικνύει το σημαντικό ενδιαφέρον και την κινητικότητα των φορέων του Νομού για παρεμβάσεις μη κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της προκήρυξης ανερχόταν σε 2.003.500,00 Ευρώ και υπερκαλύπτεται κατά 2,5 φορές περίπου.

Κρέστενα 3-9-2018
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER
 

 

Συνημμένα Αρχεία
DELTIO TIPOU protaseis Κατέβασμα