ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

(Προδημοσίευση) 1η Πρόσκληση Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER
LEADER / CLLD

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
28 Φεβρουαρίου 2019 28 Φεβρουαρίου 2019

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Α.Α.Ε  Ο.Τ.Α ανακοινώνει την προδημοσίευση  της 1ης Πρόσκλησης για το  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα). Η προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των  δυνητικών δικαιούχων. Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας  2014-2020 και την εξασφάλιση της Σύμφωνης Γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ η οριστική πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε.
Η δημοσίευση της οριστικής Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα αναρτηθεί εντός περίπου 20 ημερών στο site της ΑΝΟΛ Α.Ε:  www.anol.gr του ΠΑΑ: http://agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ: www.espa.gr.
Για πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΟΛ Α.Ε στην Κρέστενα Ηλείας στο τηλ.2625024990.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΔΠ
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


 

Συνημμένα Αρχεία
Όλα τα αρχεία σε μορφή rar Κατέβασμα
Πίνακας προκηρυσσόμενων υποδράσεων -ποσοστών Κατέβασμα
Πρόσκληση Κατέβασμα
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ Κατέβασμα
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ Κατέβασμα