ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ SPOT
LEADER / CLLD

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
07 Μαΐου 2019 15 Μαΐου 2019

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία και προμήθεια ενός ραδιοφωνικού spot

Συνημμένα Αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (spot) Κατέβασμα