ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ _ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
LEADER / CLLD

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
07 Ιουνίου 2019 07 Ιουνίου 2019

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη

Συνημμένα Αρχεία
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ _ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Κατέβασμα